Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2013

9055 3997 390
Reposted fromShini Shini
Beauty and the Beast

Nothing beats The Lion King.
[x]

April 24 2013

0157 b0e3 390
Derweze to wioska w Turkmenistanie, która zasłynęła w internecie z niezwykłego zjawiska. W pobliżu Derweze geolodzy odkryli złoża gazu. W celu dokładnego zbadania złoża wykonano odwiert, jednak ziemia zapadła się, pochłonęła cały sprzęt i pozostawiła zapadlisko o średnicy sięgającej 100m. Aby zapobiec uwalniania się trujących gazów w roku 1971 postanowiono wypalić gaz, który pali się po dziś dzień.
0149 f73a 390

Plaża malediwskiej wyspy Vaadhoo. 

Choć wygląda to pięknie, w rzeczywistości jest wynikiem podwodnej wojny między jednokomórkowymi bruzdnicami a widłonogami (drobnymi skorupiakami). Bruzdnice używają świecenia jako systemu obrony. Światłem chcą zaburzyć rytm pływania swoich przeciwników, a także zwabić żywiące się nimi większe zwierzęta. A jak rozświetlają oceany? Wydzielają specjalny substrat (lucyferynę), który przy pomocy enzymu lucyferazy utlenia się, wydzielając energie w postaci światła. Przy odrobinie szczęścia bruzdnice sprawiają, że widłonogi, które chciały je skonsumować, same zostaną pożarte w błękitnej poświacie przez… ryby.
Reposted byJoeMoyesuperkalifragalistodekspialitycznie-mestivAlfabertaniekoniecznieomnieeredvarethbezimiennaosobafidelity
4763 b75c
Reposted fromfearnoarts fearnoarts viasiriusminerva siriusminerva
4751 e08c 390
Reposted fromfearnoarts fearnoarts viasiriusminerva siriusminerva
3150 792a 390
2858 0d5b 390
Reposted fromnebthat nebthat viasiriusminerva siriusminerva

April 23 2013

Play fullscreen
Reposted byPanBhouseofpaintoskalattesiriusminervazooziaKallayrosenrot6calineczkabezimiennaosobaarizonadreamshallownesslittledinakatastrofolet-yourself-goszyderaleksandragochiiipiwelkotypromantykaqlittleproblemkaasmadeleineeiamnotarobotfakingkrejzicookiethiefinyouuubad-bat-emergencyM-MSurvivedGirlfallingskytentatricetupfenohshitvertheeratrantathedayaftertomorrownothingiseverything
Play fullscreen
Reposted bythesilenceofthealcoholicwalkingchaos

April 21 2013

Play fullscreen
Reposted bymonimichfancy-claps
Play fullscreen
Reposted bymonimichReisagainst
Play fullscreen
Reposted bymonimichune-raconteusehipiswmartensachReisagainstsleeplessdiaryneonlilith

April 16 2013

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl